Contex Business Srl ofera servicii de contabilitate, expertiză contabilă şi servicii adiacente din domeniul financiar-contabil nu numai pentru firmele cu sediul social in jud. Satu Mare.

Autentificare clientiServicii de Contabilitate in Satu Mare
Servicii de contabilitate Imprimare Email

SERVICII CONTABILITATE INCLUD:

a)    Servicii de contabilitate financiara :
-    procesarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare furnizate de client
-    elaborarea balantei de verificare lunare
-    intocmirea registrului jurnal
-    intocmirea registrului inventar
-    intocmirea registrului cartea mare
-    intocmirea jurnalelor de vanzari si de cumparari

b)    Intocmirea, verificarea si certificarea situatiilor financiare semestriale si anuale

c)    Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor – cu realizarea specificatiei soldurilor la diferite perioade, realizarea raporturilor facturilor emise si a platilor efectuate pentru fiecare partener in parte, realizarea rapoartelor cu facturile neachitate/ neincasate

d)    Evidenta analitica a mijloacelor fixe si a stocurilor

e)    Analize economico-financiare


•    Determinarea rezultatului financiar lunar (profit sau pierdere)
•    Analize de profitabilitate (costuri si venituri), interpretarea indicatorilor de performante
•    Optimizarea profitului
•    Consiliere referitoare la repartizarea profitului
•    Analiza fluxurilor financiare
•    Analiza conturilor de capital si imobilizari